შვილობილი მარკეტინგის სხვადასხვა სახეობა

შვილობილი მარკეტინგის სხვადასხვა სახეობა

ასოცირებული რეკლამის უპირატესობები დღეს აშკარაა, ვიდრე წარსულში. ეს არის ასოცირებული სარეკლამო და მარკეტინგული პროგრამების უზარმაზარი მიმზიდველობის ძირითადი ფაქტორი ქსელური მარკეტინგის ასობით ექსპერტში.

ინტერნეტის თანამედროვე თანამედროვე ტექნოლოგიების უმეტესობამ შესაძლებლობა მისცა ასოცირებულ ონლაინ მარკეტინგებს მიეღოთ თავიანთი მონაცემები და აგრეთვე შემოსავლების მონაცემები, როდესაც ისინი ახორციელებენ ასოცირებულ გაყიდვას. ამჟამად შესაძლებელია ისეთი ბიზნესის გამოყენება, როგორიცაა PayPal, ანგარიშსწორების, აგრეთვე ინვოისების მოსაგვარებლად. ამან ძალიან შეამცირა ის მომენტი, როდესაც ასოცირებული ონლაინ მარკეტოლოგი მოითხოვს მოვაჭრეებისგან დაგროვილი თანხის დაბრუნებას.

როგორც ასოცირებულებმა, ასევე გამყიდველებმა ფაქტობრივად იციან, რომ ასოცირებული რეკლამა მუშაობს ორივე მათგანისთვის. გამყიდველები ასოცირებულ რეკლამასა და მარკეტინგს მიიჩნევენ, როგორც შანსს, გაყიდონ თავიანთი საგნები გაცილებით მინიმალურ ფასად. მეორეს მხრივ, ასოცირებული ასოცირებული რეკლამირება და მარკეტინგი განიხილავენ როგორც პირდაპირი საშუალებით ინტერნეტში შემოსავლის მიღებას ისეთი საქმის გაკეთებით, რაც მათ ყველაზე მეტად აქვთ, ეს არის ინტერნეტის განთავსება.

ისევე, როგორც ასოცირებული რეკლამისა და მარკეტინგის გასაჩივრება გადაჭარბებულია, ანალოგიურად, პირთა მოლოდინი გარდაიქმნა უფლება ასოცირებული რეკლამირებისა და მარკეტინგის მიმართ. ასოცირებული რეკლამა აღარ განიხილება, როგორც გამყიდველის მიერ რეკლამის დამატებითი მიდგომა, ან როგორც დამატებითი შემოსავლის რესურსი ასოცირებული ონლაინ მარკეტინგის მიერ. ასოცირებული და ასევე გამყიდველებისთვის, ასოცირებული რეკლამა ამჟამად განიხილება, როგორც შემოსავლისა და ასევე მოგების ძირითადი რესურსი.

ამჟამად ჩვენ უნდა გამოვიკვლიოთ, თუ რა სახის ასოცირებული რეკლამა საუკეთესოდ იმოქმედებს ნებისმიერი ტიპის ადამიანისთვის? არსებობს რაიმე სახის განსხვავება ასოცირებულ სარეკლამო პროგრამებში?

სინამდვილეში არსებობს ასოცირებული რეკლამირების დიაპაზონი და ასევე, რა თქმა უნდა, ტიპები დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სავარაუდოდ შეძლებთ მათ იდენტიფიცირებას. ასოცირებული სარეკლამო და მარკეტინგული პროგრამების ძირითადი კატეგორია დაეცემა 2 კლასიფიკაციას: pay-per-click (PPC) და ასევე pay-per-performance (PPP).

Pay Per Click (PPC) - PPC არის ასოცირებული რეკლამირების ყველაზე თვალსაჩინო სახეობა ასოცირებული პარტნიორებისთვის პატარა საიტებზე, ასევე, სავარაუდოდ, უმარტივესი მეთოდი მათთვის ფულადი სახსრების მისაღებად. ამ ასოცირებული რეკლამირების პირობებში გამყიდველი იხდის თავის პარტნიორს, როდესაც საიტის სტუმარს მიმართავენ მის ვებსაიტზე, ეს არის ის, როდესაც ადამიანი დააჭერს გამყიდველის ბანერს ან შეტყობინებას უგზავნის რეკლამას.

ასევე წაიკითხეთ  ძნელი გასაგებია WordPress– ის შაბლონები?

Pay Per Performance (PPP) - PPP ასოცირებული რეკლამა კარგად არის მოზიდული როგორც მოვაჭრეებს შორის, ასევე უფრო სასიამოვნოა ასოცირებული პირებისთვის. ამ სახის ასოცირებულ პროგრამაში გამყიდველი იხდის ასოცირებულ პარტნიორს, მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი რეკომენდაცია გადადის საქმიანობაში - ეს არის ის, როდესაც საიტის სტუმარმა მან ნამდვილად იყიდა რაიმე გამყიდველის ვებსაიტიდან ან როდესაც ვებსაიტის ვიზიტორი ლიდერობს. სხვადასხვა მხრივ, ამგვარი ასოცირებული რეკლამა მთავრდება ეკონომიკურად ყველაზე დამაკმაყოფილებელი ერთგული ასოცირებული პარტნიორისთვის, PPP– ს ასოცირებული რეკლამირებისა და მარკეტინგის გადახდები, როგორც წესი, რეალური ნივთების გაყიდვების 15% –დან 20% –მდე მერყეობს.

ანაზღაურება თითო ასორტიმენტის ასოცირებული რეკლამირებისთვის შეიძლება კიდევ უფრო მეტი განისაზღვროს 2 სახის: pay-per-sales (PPS) და ასევე pay-per-Lead (PPL). ორივე ეს ძალიან თვალსაჩინოა.

ა) ანაზღაურება თითო გაყიდვაზე (PPS) - გაყიდვის ანაზღაურება ერთგვარი ასოცირებული რეკლამით, გამყიდველები უხდიან ასოცირებულ კომპანიას კონკრეტულ ღირებულებას, როდესაც საიტის სტუმარმა მან რეალურად აღწერა გამყიდველის ვებსაიტი, ფაქტობრივად, ყიდულობს გამყიდველის ვებსაიტს. შვილობილ კომპანიებს ხშირად ანაზღაურებენ კომპენსაციის საფუძველზე, თუმცა სხვა და სხვა გამყიდველები, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტენ გადახდილი გადასახადის გადახდას. არ აქვს მნიშვნელობა, რა არის გადასახადის საფუძველი, ის, როგორც წესი, აღემატება ანაზღაურებაზე გადახდილ თანხას ასოცირებულ პროგრამაში ასოცირებულ პროგრამაში.

ამ ტიპის ასოცირებული რეკლამირებისას, ასოცირებული პირი იხდის ფულს, როდესაც საიტის ვიზიტორი, რომელიც მან მიუთითა გამყიდველის ვებსაიტზე, ატვირთა განაცხადის სახეობა ან რაიმე სახის მსგავსი სახეობა, რომელიც დაკავშირებულია ფირმის ორგანიზაციასთან. ასოცირებული რეკლამირებისა და მარკეტინგის ამ 3 განსაკუთრებული სახეობის გარდა, მრავალი სხვა ასოცირებული რეკლამის სახეობა არსებობს. თუ კატეგორია დაფუძნებულია ასოცირებული ქსელის სიღრმეზე, ის შეიძლება განისაზღვროს როგორც ერთსაფეხურიანი, ორსაფეხურიანი, ასევე მრავალსართულიანი ასოცირებული რეკლამირება და მარკეტინგი.

ერთსაფეხურიანი, ორსაფეხურიანი და ასევე მრავალსაფეხურიანი შვილობილი მარკეტინგი

ამგვარი ასოცირებული რეკლამირება და მარკეტინგი ემყარება ასოცირებულ ქსელში სხვადასხვა ხარისხს ან განაკვეთს, რომლის თანახმად ხდება დაფარვები.

ა) ერთი იარუსი - ერთსართულიანი ასოცირებული სარეკლამო პროგრამაში, ასოცირებულ პირებს უბრალოდ ანაზღაურებენ პირდაპირი გაყიდვების ან ნახვა მოძრაობა მან რეალურად აღწერა გამყიდველი. ყველა ადრე აღინიშნა ასოცირებული რეკლამირებისა და მარკეტინგის სახეობები (მაგ. PPS, PPL, აგრეთვე PPC) დანაკარგები ერთი დონის კატეგორიაში.

ბ) ორი იარუსი - ორსაფეხურიანი ასოცირებული სარეკლამო პროგრამებში, ასოცირებული პირები არ იხარჯებიან ვებსაიტის პირდაპირ ტრაფიკზე ან გაყიდვებზე, რომელსაც ის სთავაზობს გამყიდველის ვებსაიტს, თუმცა დამატებით ყველა ვებსაიტზე ტრაფიკზე ან გაყიდვებზე მითითებული სხვა ასოცირებული კომპანიების მიერ, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან როგორც ზემოხსენებული ასოცირებული ონლაინ მარკეტინგის შვილობილი ორგანიზაცია.

ასევე წაიკითხეთ  სტუმრების ბლოგინგის აღმართი და ვარდნა - იცოდეთ როგორ გეხმარებათ ...

გ) მრავალსაფეხურიანი - მრავალსაფეხურიანი ასოცირებული სარეკლამო ფუნქციები ანალოგიურად ფუნქციონირებს, თუმცა ასოცირებული ასოციაცია იღებს დამატებით კომპენსაციას ასოცირებული ქსელის სხვადასხვა განაკვეთების ასოცირებულთა კიდევ უფრო მრავალფეროვნებისთვის.

დ) ნარჩენი შემოსავლის შვილობილი მარკეტინგი - ამ სახის, ასოცირებული მოგების გარდა ფული თითოეული კლიენტისთვის, მან რეალურად აღწერა გამყიდველის ვებსაიტი, პარტნიორს დამატებით უხდიან, როდესაც კლიენტი, რომელიც მან რეალურად მიმართა, ბრუნდება გამყიდველის ვებსაიტზე, აგრეთვე იძენს კიდევ ერთ ნივთს. ამგვარი ასოცირებული რეკლამის ანაზღაურება ხდება გაყიდვების პროცენტულ მაჩვენებელზე ან ზრუნვაზე პასუხისმგებლობაზე.

ასოცირებული ონლაინ მარკეტინგის ყველა მომხმარებელი აღმოაჩენს, რომ ასოცირებული რეკლამირების ეს სხვადასხვა მიდგომა განსხვავებულად ფუნქციონირებს თითოეული მათგანისთვის. მრავალპროფილიანი ასოცირებული რეკლამა, რომელსაც დამატებით უწოდებენ მრავალ დონის მარკეტინგს (MLM) არის ვებ – გვერდის უკიდურესად მკაცრი სახეობა და ის ასევე არ მოქმედებს ყველა ადამიანისთვის. სინამდვილეში, მრავალი რეპუტაციის მქონე მარკეტინგის ექსპერტი ფიქრობს, რომ MLM აკრძალულია ან არასასურველია.

ასოცირებულ ონლაინ მარკეტინგს სჭირდება ექსპერიმენტის ჩატარება სხვადასხვა მიდგომებზე, აგრეთვე იმის განსაზღვრა, თუ რა იქნება საუკეთესო მისთვის. ამის შემდეგ მან ყურადღება უნდა მიაქციოს ასოცირებული რეკლამის ტექნიკას, რომელიც შეესაბამება მის ვებ – მარკეტინგის კომპანიის დიზაინს.

უბრალოდ, როგორც ასოცირებული რეკლამირებისა და მარკეტინგის მიმართვამ გადააჭარბა გადაჭარბებულ გადატვირთვას, ანალოგიურად ინდივიდების მოლოდინი ბევრად უკეთესად გადაიქცა ასოცირებული რეკლამირებისა და მარკეტინგის მიმართ. ასოცირებული რეკლამა და მარკეტინგი აღარ განიხილება, როგორც გამყიდველის მიერ რეკლამის მეორე ტექნიკა, ან დამატებითი შემოსავლის რესურსი ასოცირებული მარკეტინგის პროფესიონალის მიერ. როგორც ასოცირებული კომპანიებისთვის, ასევე გამყიდველებისთვის, ამჟამად ასოცირებული რეკლამა და მარკეტინგი განიხილება, როგორც შემოსავლების, ასევე შემოსავლების ძირითადი წყარო.

სხვადასხვა მხრივ, ამგვარი ასოცირებული რეკლამა ერთგულად ყველაზე დამაკმაყოფილებელია ერთგული ასოცირებული პარტნიორისთვის, PPP– ს ასოცირებული რეკლამირების კომპენსაციები, როგორც წესი, რეალური ნივთების გაყიდვების 15% –20% შეადგენს. ასოცირებული რეკლამის ამ 3 გარკვეული სახის გარდა, მრავალი სხვა ასოცირებული რეკლამის სახეობა არსებობს.

საოცარი ავტომატური ონლაინ შემოსავლის გენერატორი; ისწავლეთ შვილობილი მარკეტინგის თანამედროვე ტექნიკა და ერთდროულად მიიღეთ მოგება

Jasdeep' Solo რეკლამები