Copyright Notice

 

ქვემოთ აღწერილია საავტორო უფლებების შეტყობინება ჩემი Traffic ბლოგი ნახვა.

ჩვენი My- ის მთელი შინაარსი Traffic ბლოგი ნახვა დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების კანონით, საავტორო უფლებებისა და სასაქონლო ნიშნის საერთაშორისო კანონების ჩათვლით. საავტორო უფლებების ან / და სავაჭრო ნიშნის მფლობელი ჩვენია ნახვა, ან / და სხვა მესამე მხარის ლიცენზიარი ან მასთან დაკავშირებული პირები.

თქვენ არ ფლობთ არცერთ სტატიას, წიგნს, ელექტრონულ წიგნს, დოკუმენტს, ბლოგპოსტს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, აპლიკაციას, დამატებას, მოდულს, ხელოვნებას, გრაფიკას, სურათებს, ფოტოებს, ვიდეოს, ვებინარს, ჩანაწერს ან ნანახ ან მოსმენილ სხვა მასალებს. ჩვენი ან ჩემი საშუალებით Traffic ბლოგი ნახვა ან ელ.ფოსტით ან დაცული შინაარსის მეშვეობით წევრობის საიტზე. მონაცემთა განთავსება ჩვენს ვებგვერდზე, მაგალითად, ბლოგი კომენტარის, არ ცვლის ამ ფაქტს და არ გაძლევთ რაიმე უფლებას მონაცემებში. თქვენ გადასცემთ ნებისმიერ უფლებებს თქვენს შინაარსზე, მას შემდეგ რაც ის გახდება ჩვენი ვებ – გვერდის ნაწილი.

თქვენ ვერ შეცვლით, დააკოპირეთ, განახორციელეთ, განაახლეთ, ატვირთეთ, განათავსეთ, გადარიცხვით ან განაწილეთ ნებისმიერი გზით, ჩვენს ვებ – გვერდზე განთავსებული მასალა, ტექსტის, გრაფიკის, კოდის ან პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით. თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ საავტორო უფლებებისა და სხვა საკუთრების შეტყობინებები, რომლებიც შეიცავს თავდაპირველ მასალას მასალების ნებისმიერ ასლზე. თქვენ არ შეგიძლიათ გაყიდოთ ან შეცვალოთ მასალა ან მოახდინოთ მასალის რეპროდუცირება, ჩვენება, საჯაროდ შესრულება, გავრცელება ან სხვაგვარად გამოყენება ნებისმიერი საჯარო ან კომერციული მიზნით. აკრძალულია ფასიანი მასალის გამოყენება ნებისმიერ სხვა ვებსაიტზე ან ქსელურ კომპიუტერულ გარემოში ნებისმიერი მიზნით. თუ რომელიმე პირობას დაარღვევთ, მასალის გამოყენების ნებართვა ავტომატურად წყდება და დაუყოვნებლივ უნდა გაანადგუროთ მასალის მიერ შექმნილი ნებისმიერი ასლი.

თქვენ გეძლევათ არა-ექსკლუზიური, არა-გადასაცემი, გაუქმებადი ლიცენზია, რომ გამოიყენოთ ჩვენი My Traffic ბლოგის ვებსაიტი მხოლოდ პირადი, პირადი, არაკომერციული მიზეზების გამო. შეგიძლიათ დაბეჭდოთ და გადმოწეროთ მასალების ნაწილი ვებსაიტის სხვადასხვა სფეროდან მხოლოდ თქვენი არაკომერციული გამოყენებისთვის, იმ პირობით, რომ თანახმა ხართ არ შეცვალოთ შინაარსი თავდაპირველი ფორმიდან. უფრო მეტიც, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ შეცვლით და არ წაშლით საავტორო უფლებების ან საკუთრების შესახებ ცნობებს იმ მასალებიდან, რომლებსაც ბეჭდავთ ან ჩამოტვირთავთ ჩემი ტრეფიკის ბლოგიდან. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერი ცნობა ჩვენი ვებ – გვერდის ნებისმიერ ნაწილზე, რომელიც კრძალავს კოზირის დაბეჭდვას და ჩამოტვირთვას, ყველა წინა განცხადება და კონტროლი.

როგორც ჩემი ტრეფიკის ბლოგის მომხმარებელი, თქვენ ეთანხმებით პროდუქტების გამოყენებას და მომსახურება ჩვენი ვებსაიტის მიერ შემოთავაზებული ყველა ადგილობრივი, შტატის და ფედერალური კანონმდებლობის შესაბამისად. დაუშვებელია შენახვა ან გადაცემა ისეთი მასალისა, რომელიც არღვევს ან არღვევს სხვის უფლებებს, რაც არის უკანონო, უხამსი, არაკეთილსინდისიერი ან სხვაგვარად საჩივარი, მუქარა, ცილისწამება ან კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებების შელახვა.

ჩვენს ვებგვერდზე იკრძალება ქცევა, რომელიც შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს, იწვევს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ან სხვაგვარად არღვევს რაიმე კანონს. ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც ზღუდავს ან აფერხებს My Traffic Blog– ის სხვა მომხმარებელს, გამოიყენოს იგი მომსახურება ჩვენი ვებ – გვერდი ასევე აკრძალულია. თუ წერილობითი შეთანხმება არ არის ნებადართული, თქვენ არ შეგიძლიათ განათავსოთ ან გადასცეთ რეკლამა ან კომერციული შუამდგომლობა ჩვენს ვებგვერდზე.

შენიშვნა შეცვლის შესახებ: ისევე, როგორც ნებისმიერი ჩვენი ადმინისტრაციული და იურიდიული შეტყობინების გვერდი, ამ გვერდის შინაარსი შეიძლება და შეიცვლება დროთა განმავლობაში. შესაბამისად, ამ გვერდზე შეიძლება სხვაგვარად წაიკითხოთ, როგორც თქვენი შემდეგი ვიზიტი. ეს ცვლილებები აუცილებელია და ხორციელდება My Traffic Blog- ის მიერ, თქვენი და ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტის დასაცავად. თუ ეს გვერდი თქვენთვის მნიშვნელოვანია, ხშირად უნდა დაუბრუნდეთ მას, რადგან შეცვლილი შინაარსის შესახებ სხვა შეტყობინებას არ მიიღებთ ცვლილების ძალაში შესვლამდე ან მის შემდეგ.

საავტორო უფლებების გაფრთხილება: ამ ვებ – გვერდზე იურიდიული ცნობები და ადმინისტრაციული გვერდები ადვოკატმა გულმოდგინედ შეადგინა. ჩვენ My Traffic Blog- ში გადავიხადეთ, რომ ამ იურიდიული შეტყობინებებისა და ადმინისტრაციული გვერდების გამოყენება My Traffic Blog- ზე გამოიყენოს ლიცენზირებისთვის თქვენი და ჩვენი დაცვისთვის. ამ მასალის გამოყენება არ შეიძლება რაიმე ფორმით რაიმე მიზეზით, ხოლო უნებართვო გამოყენება ხდება პოლიციის მიერ Copyscape– ის მეშვეობით დამრღვევების გამოსავლენად.

კითხვები / კომენტარები / შეშფოთება: თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამ გვერდის შინაარსთან დაკავშირებით, ან უბრალოდ გინდათ რომ დაგვიკავშირდეთ რაიმე სხვა მიზეზის გამო, ამის გაკეთება შეგიძლიათ ამ ბმულის საშუალებით: https://traffictoaffiliate.com

საოცარი ავტომატური ონლაინ შემოსავლის გენერატორი; ისწავლეთ შვილობილი მარკეტინგის თანამედროვე ტექნიკა და ერთდროულად მიიღეთ მოგება

Jasdeep' Solo რეკლამები