ვადები და პირობები

ქვემოთ მოცემულია ჩვენი პირობების გამოყენების პირობები ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტისთვის.

გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს დოკუმენტი, სანამ ჩვენს ვებგვერდზე არ იქნები წვდომა ან გამოყენება. ჩვენი ვებ – გვერდის მიღებით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ შემოგთავაზებთ ქვემოთ მოცემულ პირობებში მითითებულ პირობებსა და პირობებს. თუ არ გსურთ ამ პირობების შესაბამისად იყოს ვალდებული, არ მიიღოთ წვდომა ან გამოიყენოთ ჩვენი ვებ-გვერდი. თუ არ გაითვალისწინებთ ამ პირობებსა და პირობებს, ნუ გამოიყენებთ ჩვენს ვებ – გვერდს. ჩვენ შეგვიძლია შეცვალოთ ეს შეთანხმება ნებისმიერ დროს, ინდივიდუალური, სპეციფიკური შეტყობინების გარეშე, და ასეთი მოდიფიკაციები უნდა იყოს დაუყოვნებლივ ეფექტური ჩვენს შეცვლილ შეთანხმებაზე ჩვენს ვებ – გვერდზე განთავსებაზე. თქვენ ეთანხმებით განიხილავთ შეთანხმებას პერიოდულად, რომ იცოდეთ ამგვარი ცვლილებების შესახებ და თქვენს ვებგვერდზე არსებული წვდომის ან გამოყენების შესახებ, შემდეგ კი ამგვარი შეტყობინებებით ჩაითვლება თქვენი შემაჯამებელი შეთანხმება, დანართი, დანართი და სხვა,

ჩვენი ვებ – გვერდი და შინაარსი მოწოდებულია „როგორც არის“ –ს ბაზაზე, ყოველგვარი სახის გარანტიების გარეშე. ჩვენი ვებსაიტი და მისი მიმწოდებლები, კანონით ნებადართული სრული მოცულობით, გააუქმეთ ყველა გარანტია, მათ შორის სავაჭრო ობიექტის გარანტია, მესამე პირთა უფლებების ნაწილები, რომლებიც არ არიან დარღვევები, ჩვენი ვებსაიტი და მისი მიმწოდებლები არ იძლევა გარანტიებს სიზუსტის, საიმედოობის, სისრულის, ან შინაარსის, სერვისების, პროგრამული უზრუნველყოფის ტექსტების, გრაფიკული და ბმულების შესახებ.

ამ ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვან ამ მომსახურების პირობები და გამოყენების პირობები. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხეთ.

ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტი (და მისგან გამომდინარე სხვა "შიდა" ვებსაიტები, როგორიცაა წევრობის სპეციალური საიტები ან ვებგვერდები, რომლებიც ეხება მთავარ ვებსაიტს ან ვებგვერდს) არის ონლაინ (და, პერიოდულად, ხაზგარეშე) ინფორმაციის სამსახური და ექვემდებარება თქვენს შესაბამისობას ქვემოთ მოცემული ვადები და პირობები (ყველა ნაწილი და მხარე ერთობლივად მოიხსენიება, როგორც ჩვენი ვებსაიტი).

ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ნებისმიერი სხვა პოლიტიკა, ცნობა, ან სხვა იურიდიული / ადმინისტრაციული გვერდი აუცილებლად შედის ამ მომსახურების პირობებში და გამოყენების პირობებში. ეს შეიძლება შეიცავდეს, შეზღუდვის გარეშე, DMCA პოლიტიკას, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, უარი პასუხისმგებლობაზე, Copyright Notice, ანტი-სპამის პოლიტიკადა FTC შესაბამისობა პოლიტიკა.

თქვენ ეთანხმებით ყველა მოქმედ კანონს და რეგულაციებს, რომლებიც ეხება ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტის გამოყენებას და მასში მოცემულ შინაარსსა და მასალებს.

ჩვენი ვებსაიტი არის დამოუკიდებელი, დამოუკიდებელი სუბიექტი, რომელსაც არანაირი კავშირი, კავშირი ან კავშირი არ აქვს არცერთ კომპანიასთან, პიროვნებასთან, ტანსაცმელთან, ორგანიზაციასთან ან ჯგუფში, თუნდაც ეს სახელი გამოჩნდება ჩვენს ვებ – გვერდზე, დომენში, URL– ში ან წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ არცერთმა მხარემ არ დაადასტურა ის, რასაც აქ ხედავთ. მიზანი უბრალოდ ჩვენი რესურსების სასარგებლო რესურსების მიწოდებაა, რომელთა ნაწილის ანაზღაურებაც შეიძლება. თქვენ უბრალოდ უნდა ჩათვალოთ, რომ ჩვენ კომპენსაციას მიიღებთ ნებისმიერ დროს და, შესაძლოა ამან არ გვაბიძგოს დაუსაბუთებელი რეკომენდაციების გაკეთებას, თქვენ ყოველთვის უნდა იყოთ პასუხისმგებელი საკუთარ ფინანსურ გადაწყვეტილებებზე, იქნება ეს ინვესტიცია, შესყიდვა, შემოწირულობა თუ სხვა.

1. საავტორო უფლებები, ლიცენზიები და იდეა / მომხმარებლის წარდგენები.

ქვემოთ მოცემულია საავტორო უფლებების ცნობა ჩვენი ვებსაიტისთვის.

ჩვენი ვებსაიტის მთელი შინაარსი დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების კანონით, მათ შორის საერთაშორისო საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნების შესახებ. საავტორო უფლებების ან / და სავაჭრო ნიშნის მფლობელი არის ჩვენი ვებსაიტი, ან / და სხვა მესამე მხარის ლიცენზიარი ან მასთან დაკავშირებული პირები.

თქვენ არ ფლობთ არცერთ სტატიას, წიგნს, წიგნს, დოკუმენტს, ბლოგპოსტს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, აპლიკაციას, დამატებას, მოდულს, ხელოვნებას, გრაფიკას, სურათებს, ფოტოებს, ვიდეოს, ვებინარს, ჩანაწერს ან სხვა მასალებს, რომელთა ნახვა ან მოსმენა ხდება ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტიდან ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ან წევრობის საიტზე დაცული შინაარსის საშუალებით. მონაცემთა განთავსება ჩვენს ვებგვერდზე, მაგალითად, ბლოგის კომენტარი, არ ცვლის ამ ფაქტს და არ გაძლევთ რაიმე უფლებას მონაცემებში. თქვენ გადასცემთ თქვენს შინაარსის ნებისმიერ უფლებას, მას შემდეგ რაც ის გახდება ჩვენი ვებ – გვერდის ნაწილი.

თქვენ ვერ შეცვლით, დააკოპირეთ, განახორციელეთ, განაახლეთ, ატვირთეთ, განათავსეთ, გადარიცხვით ან განაწილეთ ნებისმიერი გზით, ჩვენს ვებ – გვერდზე განთავსებული შინაარსი, ტექსტის, გრაფიკის, კოდის და პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით. თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ საავტორო უფლებებისა და სხვა საკუთრების შეტყობინებები, რომლებიც შეიცავს თავდაპირველ შინაარსს, ამ შინაარსის ნებისმიერ ასლზე. თქვენ არ შეგიძლიათ გაყიდოთ ან შეცვალოთ შინაარსი ან მოახდინოთ შინაარსის რეპროდუცირება, ჩვენება, საჯაროდ შესრულება, გავრცელება, ან სხვაგვარად გამოიყენოთ შინაარსი რაიმე ფორმით საზოგადოებრივი ან კომერციული მიზნით. აკრძალულია ფასიანი შინაარსის გამოყენება ნებისმიერ სხვა ვებსაიტზე ან ქსელურ კომპიუტერულ გარემოში ნებისმიერი მიზნით. თუ რომელიმე პირობას დაარღვევთ, შინაარსის გამოყენების ნებართვა ავტომატურად წყდება და დაუყოვნებლივ უნდა გაანადგუროთ შინაარსის მიერ შექმნილი ნებისმიერი ასლი.

თქვენ გეძლევათ არაექსკლუზიური, გადატანილი, გაუქმებადი ლიცენზია, რომ გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტი მხოლოდ პირადი, პირადი, არაკომერციული მიზეზების გამო. შეგიძლიათ დაბეჭდოთ და გადმოწეროთ მასალების ნაწილი ვებსაიტის სხვადასხვა სფეროდან მხოლოდ თქვენი არაკომერციული გამოყენებისთვის, იმ პირობით, რომ თანახმა ხართ არ შეცვალოთ შინაარსი თავდაპირველი ფორმით. უფრო მეტიც, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ შეცვლით და არ წაშლით საავტორო უფლებების ან საკუთრების შესახებ შეტყობინებებს თქვენს მიერ დაბეჭდილ ან გადმოსატვირთ მასალაში. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერი შენიშვნა ჩვენი ვებ-გვერდის ნებისმიერ ნაწილზე, რომელიც კრძალავს კოზირის დაბეჭდვას და ჩამოტვირთვას, ყველა წინა განცხადება და კონტროლი.

როგორც მომხმარებელი, თქვენ ეთანხმებით ჩვენი ვებსაიტის მიერ შემოთავაზებული პროდუქტებისა და მომსახურებების გამოყენებას ისე, რომ შეესაბამებოდეს ყველა მოქმედ ადგილობრივ, შტატსა და ფედერალურ კანონს და რეგულაციებს. დაუშვებელია შენახვა ან გადაცემა ისეთი მასალისა, რომელიც არღვევს ან არღვევს სხვის უფლებებს, რაც არის უკანონო, უხამსი, არაკეთილსინდისიერი ან სხვაგვარად საჩივარი, მუქარა, ცილისწამება ან კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებების შელახვა.

ჩვენი ვებ – გვერდის My Traffic Blog კრძალავს ქცევას, რომელიც შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს, იწვევს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ან სხვაგვარად არღვევს რაიმე კანონს. ასევე აკრძალულია ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ზღუდავს ან აფერხებს სხვა მომხმარებელს ჩვენი ვებსაიტის მომსახურებით სარგებლობაში. თუ წერილობითი შეთანხმება არ არის ნებადართული, თქვენ არ შეგიძლიათ განათავსოთ ან გადასცეთ რეკლამა ან კომერციული შუამდგომლობა ჩვენს ვებგვერდზე.

თქვენ ეთანხმებით ჩვენს ვებ – გვერდს მიანიჭოთ არაექკლუზიური, ჰონორარისგან დამოუკიდებელი, მსოფლიოში, შეუქცევადი, მუდმივი ლიცენზია, ქვე-ლიცენზიის უფლებით, ნებისმიერი მასალის რეპროდუცირება, განაწილება, გადაცემა, წარმოებული წარმოებული მასალების შექმნა, საჯაროდ ჩვენება და საჯაროდ შესრულება. და სხვა ინფორმაცია (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მასში მოცემული იდეები ახალი ან გაუმჯობესებული პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ), რომელსაც თქვენ წარუდგენთ ჩვენი ვებ – გვერდის ნებისმიერ საზოგადოებრივ ადგილს (მაგალითად, ფორუმის ფორუმს, ბლოგს და ახალი ამბების ჯგუფებს) ან ელექტრონული ფოსტით ჩვენს ვებ – გვერდზე. აუცილებლად და ნებისმიერ მედიაში, რომელიც ახლა უკვე ცნობილია ან შემდგომ განვითარებულია. თქვენ ჩვენს ვებსაიტს მიანიჭებთ უფლებას გამოიყენოს თქვენი სახელი როგორც წარდგენილ მასალებთან, ასევე სხვა ინფორმაციასთან, აგრეთვე მასთან დაკავშირებულ სარეკლამო, მარკეტინგულ და სარეკლამო მასალებთან დაკავშირებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენი ვებსაიტის წინააღმდეგ მიმართვა არ გექნებათ რაიმე სავარაუდო ან ფაქტობრივი შელახვის ან საკუთრების უფლების მითვისების გამო, ჩვენს ვებ – გვერდზე თქვენს კომუნიკაციებში.

სასაქონლო ნიშნების

პუბლიკაციები, პროდუქტები, შინაარსი ან მომსახურებები, რომლებზეც მითითებულია აქ ან ჩვენს ვებგვერდზე, წარმოადგენს ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტის ან მასთან დაკავშირებული მხარეების ექსკლუზიურ სავაჭრო ნიშნებს ან მომსახურე ნიშნებს. ჩვენს ვებგვერდზე ნახსენები სხვა პროდუქტებისა და კომპანიის სახელები შეიძლება იყოს მათი შესაბამისი მფლობელების სავაჭრო ნიშნები.

ბმულები ჩვენს ვებგვერდზე

თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ ჩვენი ვებ – გვერდის ბმულები, იმ პირობით, რომ არ შეცვლით, არ ამოიღებთ ან ფარავს საავტორო უფლებების შესახებ შეტყობინებას ან ჩვენს ვებ – გვერდზე განთავსებულ სხვა შეტყობინებებს. თქვენს ვებსაიტს ან ბმულების სხვა წყაროს არ უნდა ჰქონდეს უკანონო ან პორნოგრაფიული საქმიანობა. დაბოლოს, შეგიძლიათ დაუკავშიროთ იმ პირობით, რომ გესმით, რომ ჩვენი ვებსაიტის მოთხოვნისთანავე უნდა შეწყვიტოთ ჩვენი ვებ – გვერდის ბმული.

2. ჩვენი ვებსაიტის გამოყენება.

თქვენ ეთანხმებით, აღიარებთ და გეთანხმებით, რომ ჩვენ არ ვართ გამოცდილი პროფესიონალები და არ ვგულისხმობთ პროფესიონალ ან ექსპერტთა რჩევების გაცნობას ნებისმიერ ასპარეზზე.

მონაცემები, რომლებიც განთავსებულია ან ხელმისაწვდომია ჩემი My Traffic Blog ვებსაიტის საშუალებით, არ არის გამიზნული და არ წარმოადგენს იურიდიულ კონსულტაციას. ჩვენი ვებსაიტი და მისი გამოყენება არ ქმნის ადვოკატისა და კლიენტის ურთიერთობას. ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას და არ ვიძლევით გარანტიას მონაცემთა სიზუსტეზე, ადეკვატურობაზე, ან ჩვენს მონაცემთა ბაზაში მიბმულ მონაცემებზე.

ჩვენი ვებ – გვერდზე განთავსებული ან ხელმისაწვდომი მონაცემები არ არის გათვალისწინებული და არ წარმოადგენს სამედიცინო ან ჯანმრთელობის რჩევას. ჩვენი ვებ – გვერდი და მისი გამოყენება არ ქმნის ექიმ – პაციენტის ურთიერთობას. ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას და არ ვიძლევით გარანტიას მონაცემთა სიზუსტეზე, ადეკვატურობაზე, ან ჩვენს მონაცემთა ბაზაში მიბმულ მონაცემებზე.

ჩვენი ვებ – გვერდზე განთავსებული ან ხელმისაწვდომი მონაცემები არ არის გათვალისწინებული და არ წარმოადგენს ფინანსურ / ინვესტიციურ რჩევებს. ჩვენი ვებ – გვერდი და მისი გამოყენება არ ქმნის მრჩეველ – კლიენტის ურთიერთობას. ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას და არ ვიძლევით გარანტიას მონაცემთა სიზუსტეზე, ადეკვატურობაზე, ან ჩვენს მონაცემთა ბაზაში მიბმულ მონაცემებზე.

თქვენს მიერ ჩემი My Traffic Blog ვებსაიტის ან ჩვენს ვებ – გვერდზე მიბმული მასალების გამოყენება მთლიანად რისკავს თქვენს თავს. თქვენ არ უნდა იმოქმედოთ და არ იყოთ დამოკიდებული ჩვენს ვებ – გვერდზე არსებულ ნებისმიერ მონაცემზე, საჭიროების შემთხვევაში, თქვენი იურიდიული იურისდიქციის სფეროში უფლებამოსილი კომპეტენტური ადვოკატის რჩევის მოთხოვნის გარეშე, თქვენი კონკრეტული იურიდიული საკითხების გამო. თქვენ არ უნდა იმოქმედოთ ან დამოკიდებული იყოთ ჩვენს ვებ – გვერდზე არსებულ მონაცემებზე, სადაც ეს აუცილებელია, თქვენი კონკრეტული იურიდიული იურისდიქციის პრაქტიკაში ლიცენზირებული კომპეტენტური ექიმის რჩევის გარეშე. თქვენ არ უნდა იმოქმედოთ და არ იყოთ დამოკიდებული ჩვენს ვებ – გვერდზე არსებულ მონაცემებზე, სადაც ეს აუცილებელია, თქვენი კონკრეტული ფინანსური საჭიროებებისა და საკითხების შესახებ კომპეტენტური ფინანსური მრჩეველის რჩევის გარეშე, რომელსაც აქვს ლიცენზია თქვენს იურისდიქციაში.

ჩვენ ნებისმიერ დროს შეიძლება შევიტანოთ ცვლილებები ჩვენი ვებსაიტის მახასიათებლებში, ფუნქციონირებაში ან შინაარსში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეცვალონ ან წაშალოთ ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული მონაცემები.

თქვენი მოვალეობა სხვა მომხმარებლებისათვის

ჩვენი ვებსაიტის გამოყენება თქვენი პირადი, არაკომერციული სარგებლობისთვის არის. არანაირად არ გამოიყენებთ ჩვენს ვებგვერდზე ბერკეტებს ისე, რომ ნაღმები იყოს სხვისი პირადი ინფორმაციის მისაღებად, იქნება ეს ბლოგის კომენტარებში, თუ სხვა გზით, თქვენი საკუთარი ან სხვისი სარგებლობისთვის. ეს მოიცავს სპამს (არასასურველი კომერციული ელ.წერილი), მაგრამ არ შემოიფარგლება.

თუ თქვენ უნებურად მოიპოვებთ პერსონალურ ინფორმაციას სხვა მომხმარებლების შესახებ, თქვენ არ უნდა გაზიაროთ ეს ვინმესთან.

შეზღუდული ხელმისაწვდომობის

ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტის გარკვეულ ადგილებში წვდომა შეზღუდულია. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ შევზღუდოთ ჩვენი ვებსაიტის სხვა სფეროებში, ან მთლიანად ჩვენს ვებ – გვერდზე შესვლა.

თუ ჩვენ მოგაწვდით მომხმარებლის ID (მომხმარებლის სახელი) და პაროლი, რათა ჩვენი ვებსაიტის შეზღუდულ ადგილებში ან სხვა შინაარსზე ან სერვისებზე წვდომის საშუალება გქონდეთ, უნდა დარწმუნდეთ, რომ მომხმარებლის ID და პაროლი კონფიდენციალურია. თქვენ არ შეგიძლიათ გაუზიაროთ მომხმარებლის ID ან / და პაროლი ვინმეს რაიმე მიზეზით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ. თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას ყველა იმ საქმიანობისთვის, რაც ხდება თქვენი მომხმარებლის ID ან პაროლით.

ჩვენ შეგვიძლია გავთიშოთ თქვენი მომხმარებლის პირადობის მოწმობა და პაროლი, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ან თუ დაარღვევთ რომელიმე პოლიტიკას ან პირობას, რომელიც არეგულირებს ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტის გამოყენებას ან სხვა ვალდებულებებს, რომელსაც ჩვენ ვალდდებით.

მესამე მხარის პროდუქტები / მომსახურება

თქვენ გესმით, რომ გარდა ინფორმაციის, პროდუქტებისა და მომსახურების, რომელიც ნათლად არის განსაზღვრული, რომ მოწოდებულია ჩვენი ვებ – გვერდის მიერ, ჩვენი ვებ – გვერდი არ მოქმედებს, არ აკონტროლებს ან არ ამტკიცებს ინტერნეტში რაიმე ინფორმაციას, პროდუქტს ან მომსახურებას. გარდა ჩვენი ვებსაიტის მიერ იდენტიფიცირებული ინფორმაციისა, როგორც ასეთი, ჩვენს ვებგვერდზე ან ინტერნეტში შემოთავაზებულ ყველა ინფორმაციას, პროდუქტს და მომსახურებას, ძირითადად, გვთავაზობს მესამე მხარე, რომელიც არ არის დაკავშირებული ჩვენს ვებგვერდზე და შეიძლება ანაზღაურება მივიღოთ.

ვირუსები და ა.შ.

თქვენ ასევე გესმით, რომ ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტი არ იძლევა და არ იძლევა გარანტიას და არ იძლევა გარანტიას, რომ ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით ჩამოსატვირთ ფაილებს არ ექნება ინფექციები, ვირუსები, ჭიები, ტროას ცხენები ან სხვა კოდები, რომლებიც გამოხატავს დამაბინძურებელ ან დესტრუქციულ თვისებებს. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი საკმარისი პროცედურების და საგუშაგოების განხორციელებაზე, რათა დააკმაყოფილოთ თქვენი კონკრეტული მოთხოვნები მონაცემთა შეყვანისა და გამოტანის სიზუსტესთან დაკავშირებით, და ჩვენს ვებგვერდზე არსებული საშუალებების შენარჩუნებისათვის დაკარგული მონაცემების რეკონსტრუქციისთვის.

რისკის დაშვება

თქვენ აიღებთ მთლიან პასუხისმგებლობას და რისკავთ ჩვენი ვებსაიტისა და ინტერნეტის გამოყენებას. ჩვენი ვებ – გვერდი გთავაზობთ ჩვენს ვებ – გვერდს და დაკავშირებულ ინფორმაციას „როგორც არის“ და არ აკეთებს რაიმე გამოხატულებას ან გაცხადებულ გარანტიებს, წარმომადგენლობებს ან დადასტურებებს, რაც ასრულებს იმ პირთაგან, რომლებიც ასარჩევენ ასისტენტები რაც შეეხება პროდუქტს ან მომსახურებას, ნებისმიერი ინფორმაცია, მომსახურება, რომელიც მოწოდებულია მომსახურების საშუალებით ან საერთოდ ინტერნეტით, და ჩვენი ვებ – გვერდი არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე ფასის ან ზიანის მიყენებისათვის, უშუალოდ ან სხვაგვარად. მხოლოდ თქვენი პასუხისმგებლობაა შეაფასოთ ყველა აზრის, რჩევის, მომსახურების, სავაჭრო ობიექტისა და სხვა ინფორმაციის შემოთავაზებული სიზუსტე, სისწორე და გამოყენებადობა, ზოგადად, ინტერნეტით. ჩვენი ვებ – გვერდი არ იძლევა გარანტიას, რომ მომსახურება შეუფერხებელი ან შეცდომების გარეშე მოხდება, ან მომსახურების ხარვეზები გამოსწორდება.

თქვენ უფრო გესმით, რომ ინტერნეტის სუფთა ბუნება შეიცავს დაუსაბუთებელ მასალებს, რომელთაგან ზოგი სექსუალური ხასიათისაა ან შეიძლება შეურაცხმყოფელი იყოს თქვენთვის. თქვენი წვდომა ასეთ მასალაზე თქვენს რისკზეა. ჩვენს ვებ – გვერდს არ აქვს კონტროლი და არ იღებს პასუხისმგებლობას, რაც ასეთი მასალებისთვის შეგიძლიათ გარკვეულწილად წვდომას.

შეზღუდვა პასუხისმგებლობა

შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს ან ტიპოგრაფიულ შეცდომებს. ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტი არ ასახავს შინაარსის სიზუსტეს, საიმედოობას, სისრულეს ან დროულობას ან ჩვენი ვებსაიტის ან მასზე შინაარსის გამოყენებით მიღებული შედეგების შესახებ. ჩვენი ვებსაიტისა და შინაარსის გამოყენება თქვენს რისკს წარმოადგენს. პერიოდულად შეიტანება ცვლილებები ჩვენს ვებ – გვერდზე და შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ დროს.

ჩვენი ვებ – გვერდი არ იძლევა გარანტიას, რომ ჩვენი ვებ – გვერდი იმუშავებს უშეცდომოდ, ან რომ ჩვენი ვებ – გვერდი და მისი სერვერი უფასოა კომპიუტერული ვირუსებისგან და სხვა მავნე საქონლისგან ან პირობებისგან. თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებ – გვერდს ან შინაარსის შედეგებს სერვისის ან მოწყობილობის ან მონაცემების შეცვლის საჭიროებაში, ჩვენი ვებ – გვერდი არ არის პასუხისმგებელი ამ ხარჯებისათვის.

გამოხატეთ უარი უარყოფითი შედეგების შესახებ

არცერთ შემთხვევაში ჩვენი ვებსაიტი, მისი მომწოდებლები, ან ჩვენს ვებგვერდზე მოხსენიებული მესამე მხარეები პასუხისმგებელნი იქნებიან (I) ნებისმიერი ინციდენტური, სავარაუდო, არაპირდაპირი ან სხვა ზიანისთვის (მათ შორის, ორმაგი ზიანის მიყენება, ზიანის მიყენება, პროგრამების ან ინფორმაციის დაკარგვა, ან მსგავსი სერვისის გამოყენება, ან შეუძლებლობა გამოიყენონ სერვისში, ან რაიმე ინფორმაციაზე, ან მომსახურებაზე შეთავაზებულ ტრანსაქციებზე, ან გადმოწერილი მომსახურებიდან, ან რაიმე სხვა მომსახურებასთან შედარებით. მაშინაც კი, თუ ჩვენი ვებსაიტი ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლები გაითვალისწინებენ ამგვარი ზიანის, ან (II) ნებისმიერი პრეტენზიის შეცდომას, შეცდომებს, დაშვებებს, ან სხვა სერვისების სამსახურის სერვისების ან სერვისების სერვისებს.

იმის გამო, რომ ზოგიერთმა ქვეყანამ არ დაუშვა პასუხისმგებლობის გამორიცხვა ან შეზღუდვა თანმიმდევრული ან ინციდენტური ზიანისთვის, ზემოთ მოცემული შეზღუდვა შეიძლება არ გამოდგეს შენზე. ასეთ ქვეყნებში პასუხისმგებლობა შეზღუდულია კანონით ნებადართული უკიდურესად, რაც გამოიწვევს უმცირესი დოლარის ოდენობას, რომელიც დაშვებულია საერთო პასუხისმგებლობისთვის, როგორც ჩვენი ვებსაიტისთვის, ასევე პარტნიორები, რომლებიც განლაგებულები არიან განყოფილებების განყოფილებაში. ეს ადგილი აქვს ნებისმიერ და სხვა საშუალებებს, რომლებიც სხვაგვარად ხელმისაწვდომია.

ბმულები სხვა ვებსაიტებზე.

ჩვენი ვებსაიტი შეიცავს მესამე მხარის ვებსაიტებს. ჩვენი ვებსაიტი My Traffic Blog არ აკეთებს წარმომადგენლობას რაიმე სხვა ვებსაიტზე, რომელზეც შეგიძლიათ წვდომა იქონიოთ ამ ვებსაიტის საშუალებით ან რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ ვებსაიტს. ჩვენი ვებსაიტიდან ვებსაიტზე შესვლისას, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ იგი დამოუკიდებელია ჩვენი ვებსაიტისგან და რომ ჩვენს ვებგვერდს არ აქვს კონტროლი ამ ვებ – გვერდზე არსებულ შინაარსზე. ეს ბმულები მოცემულია მხოლოდ თქვენთვის მოსახერხებლად და არა ჩვენს მესამე მხარის მიერ მესამე მხარის ვებსაიტების შინაარსის ამტკიცებლად. ჩვენი ვებ-გვერდი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის დაკავშირებული ვებსაიტების შინაარსზე და არ აკეთებს რაიმე სახის წარმოდგენას ამ მესამე მხარის ვებსაიტებზე მასალის შინაარსთან ან სიზუსტესთან დაკავშირებით. თუ თქვენ გადაწყვიტეთ წვდომა დაკავშირებული მესამე მხარის ვებსაიტებზე, ამას გააკეთებთ თქვენი პასუხისმგებლობით. ჩვენ სულაც არ ვთანხმდებით, არ გირჩევთ რეკომენდაციას, არც ვთავაზობთ რაიმე სხვა ზომას რაიმე მოქმედების შესახებ შეთავაზებულ პროდუქტთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით. თქვენ უნდა ჩათვალოთ, რომ ჩვენ ანაზღაურდებით ნებისმიერი შესყიდვისთვის. კიდევ ერთხელ, შემოსავლის ნებისმიერი პრეტენზია უნდა განიხილებოდეს, როგორც ატიპიური შედეგი, და თქვენ აიღებთ რისკს, რომელსაც მიიღებენ არასრულფასოვნები, მათ შორის ზარალიც, რისთვისაც ჩვენ პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას არ ვაკისრებთ.

პროფაილი წარდგენა

როგორც ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტის მომხმარებელი, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი საკუთარ კომუნიკაციებზე და პასუხისმგებლები ხართ მათი გამოქვეყნების შედეგებზე. თქვენ არ უნდა გააკეთოთ შემდეგი რამ: განათავსეთ მასალა, რომელიც დაცულია საავტორო უფლებებით, თუ თქვენ არ ხართ საავტორო უფლებების მფლობელი ან არ გაქვთ საავტორო უფლებების მფლობელის ნებართვა, განათავსოთ იგი; განათავსეთ მასალა, რომელიც ამჟღავნებს სავაჭრო საიდუმლოებას, თუ არ ფლობთ მათ ან არ გაქვთ მფლობელის ნებართვა; განათავსე მასალა, რომელიც არღვევს სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების სხვა უფლებებს ან სხვების კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებებს; გამოაქვეყნეთ უხამსი, არაკეთილსინდისიერი, ცილისმწამებლური, მუქარის შემცველი, შევიწროებული, შეურაცხმყოფელი, საძულველი ან უხერხული ჩვენი ვებსაიტის სხვა მომხმარებლის ან ნებისმიერი სხვა პირის ან პირისათვის; სექსუალური შინაარსის გამოსახულების განთავსება; განათავსებს რეკლამას ან ბიზნესის შუამდგომლობას; საფოსტო ჯაჭვის ასოები ან პირამიდის სქემები; ან სხვა პიროვნების იმიტაცია.

ჩვენი ვებგვერდი არ წარმოადგენს და არ იძლევა გარანტიას ჩვენი ვებ – გვერდის სხვა მომხმარებლების მიერ გამოქვეყნებული კომუნიკაციების უტყუარობას, სიზუსტეს ან საიმედოობას ან ამტკიცებს ჩვენი ვებ – გვერდის მომხმარებლების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს. თქვენ აცნობიერებთ, რომ ნებისმიერი საიმედო დამოკიდებულება ჩვენი ვებ – გვერდის სხვა მომხმარებლების მიერ განთავსებულ მასალაზე იქნება თქვენს რისკზე.

ჩვენი ვებსაიტი My Traffic Blog არ ნიშნავს წინასწარ კომუნიკაციების მონიტორინგს და არ არის პასუხისმგებელი ჩვენი ვებ – გვერდის მომხმარებლების მიერ განთავსებული მასალის გამოკვლევაზე ან მონიტორინგზე. თუ ჩვენი ვებსაიტი დააკვირდება ან / და კომუნიკაციების მომხმარებელმა შეატყობინა, რომლებიც სავარაუდოდ არ შეესაბამება ამ შეთანხმებას, ჩვენს ვებგვერდს შეუძლია შეისწავლოს ბრალდება და კეთილსინდისიერად და მისი შეხედულებისამებრ განსაზღვროს კომუნიკაციის ამოღება ან გაუქმება. ჩვენს ვებგვერდს არანაირი პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ჩვენი ვებ – გვერდის მომხმარებლების წინაშე ამგვარი საქმიანობის შესრულების ან შეუსრულებლობის გამო. ჩვენი ვებ – გვერდი იტოვებს უფლებას გააძეოს ჩვენი ვებ – გვერდის მომხმარებლები და ხელი შეუშალოს მათ შემდგომ წვდომას ჩვენს ვებ – გვერდზე ამ შეთანხმების ან რაიმე კანონის ან რეგულაციის დარღვევის გამო, და ასევე იტოვებს უფლებას მოხსნას შეურაცხმყოფელი, უკანონო ან შემაფერხებელი კომუნიკაციები.

გაფრთხილება სოციალური მედიის შესახებ (პირადი და პირადი ინფორმაციის გამჟღავნება)

სოციალურმა მედიამ შექმნა პლატფორმა ინტერნეტის მომხმარებლებისთვის, რომ გაამჟღავნონ საკუთარი თავის შესახებ ბევრი პირადი ინფორმაცია, ისე, როგორც უვნებელი, თუ არა სათანადო და მოსალოდნელი. ამასთან, რამდენიმე ადამიანზე მეტმა უკვე იცხოვრა პირადი ინფორმაციის სინანულისთვის, რომელიც მათ ან სხვებმა გააზიარეს. ეს უკვე დიდი ხანია მართებულია მარტივი ელ.ფოსტით. ეს ექსპონენციალურად ეხება სოციალურ ვებსაიტებს და პროგრამებს სოციალური მედიისთვის ნებისმიერ სხვა ვებსაიტზე, მათ შორის ამ ვებ – გვერდზე. თქვენ გაფრთხილებული ხართ ინფორმაციის დაუდევრად გამჟღავნებისგან.

3. ანაზღაურება.

თქვენ ეთანხმებით, აანაზღაურებთ, დაიცავთ და უვნებლად ინახავთ ჩვენს ვებ – გვერდზე ჩემი Traffic Blog ვებსაიტს, მის წევრებს, ოფიცრებს, დირექტორებს, თანამშრომლებს, აგენტებს, ლიცენზორებს, მომწოდებლებს და მესამე მხარის ინფორმაციის ნებისმიერ სხვა პროვაიდერს ჩვენს ვებ – გვერდზე ყველა დანაკარგისგან, ხარჯებისგან, ზარალისა და ხარჯებისგან, ადვოკატთა გონივრული გადასახადის ჩათვლით, რაც გამოწვეულია ჩვენი ვებსაიტის ნებისმიერი გამოყენებით ან ამ ხელშეკრულების დარღვევით (მათ შორის გაუფრთხილებლობით ან არასათანადო საქციელით) თქვენი ან სხვა პირის მიერ, რომელიც შემოდის ჩვენს ვებგვერდზე.

4. მესამე მხარის უფლებები.

მე –2 პუნქტების (სამსახურის გამოყენება) და მე –3 (ანაზღაურება) დებულებები ემსახურება ჩვენს ვებ – გვერდს და მისი მფლობელების, ოფიცრების, დირექტორების, თანამშრომლების, აგენტების, ლიცენზირების, მომწოდებლებისა და ნებისმიერი მესამე მხარის ინფორმაციის პროვაიდერების სასარგებლოდ. თითოეულ ამ ინდივიდს ან სუბიექტს აქვს უფლება ამტკიცოს და აღასრულოს ეს დებულებები უშუალოდ თქვენს წინააღმდეგ საკუთარი სახელით.

5. ვადა; შეწყვეტა.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოძიების საჩივრები ან ამ მომსახურების პირობების და გამოყენების წესების დარღვევა და გამოვიყენოთ ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს სამართალდამცავი ორგანოების, რეგულატორების ან სხვა მესამე პირების შესახებ რაიმე ეჭვმიტანილი უკანონო საქმიანობის შესახებ. ისეთი პირების ან პირების მიმართ, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს პროფილთან, ელ.ფოსტის მისამართებთან, გამოყენების ისტორიასთან, IP მისამართებთან და ტრაფიკის მონაცემებთან დაკავშირებით, ნებისმიერი საჭირო ან შესაბამისი ინფორმაციის გამჟღავნება.

ეს შეთანხმება, მთლიანად ან ნაწილობრივ, შეიძლება შეწყდეს My Traffic Blog– ის მიერ, გაფრთხილების გარეშე, ნებისმიერ დროს, რაიმე მიზეზის გამო. 1 (საავტორო უფლებები, ლიცენზიები და იდეების წარდგენა), 2 (მომსახურების გამოყენება), 3 (ანაზღაურება), 4 (მესამე მხარის უფლებები), 6 (ადვოკატთან / ადვოკატთან და კლიენტებთან ურთიერთობის გარეშე) და მე -7 პუნქტების ( სხვადასხვა) გადაურჩება წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერ შეწყვეტას, მთლიანად ან ნაწილობრივ.

6. ინვესტიციის მრჩეველის, ადვოკატის ან სამედიცინო ან სხვა პროფესიონალთან ურთიერთობა / ადვოკატ-კლიენტთან ურთიერთობა ან ფიდუციარული შესაძლებლობების მიღება.

ადვოკატის, ექიმის ან ინვესტიციის მრჩეველის არჩევა სერიოზული საკითხია და არ უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ ჩვენს ვებ – გვერდზე ან რეკლამებში მოცემულ მონაცემებს.

კანონი მუდმივად იცვლება და მონაცემები შეიძლება არ იყოს სრული და ზუსტი, თქვენი კონკრეტული იურიდიული საკითხის გათვალისწინებით. თითოეული იურიდიული საკითხი დამოკიდებულია მის ინდივიდუალურ ფაქტებზე და სხვადასხვა იურისდიქციას აქვს განსხვავებული კანონები და რეგულაციები. ამიტომ სერიოზულად უნდა განიხილოთ თქვენი იურისდიქციის პირობებში ლიცენზირებული, პროფესიონალი მრჩეველის დაქირავება.

სამედიცინო საკითხები რთულია და ხშირად შეიძლება გამომდინარეობდეს როგორც ორგანული, ასევე ფსიქოლოგიური ფაქტორებიდან. არასოდეს უნდა გამოიყენოთ ვებსაიტი, როგორც სამედიცინო პრობლემების დიაგნოზის ან მკურნალობის წყარო.

ფინანსური საკითხები მეტად ინდივიდუალისტურია. რისკის ტოლერანტობა მხოლოდ ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი ნებისმიერი ინვესტიციის ან ფინანსური გადაწყვეტილების მიღებამდე. ამ და სხვა მიზეზების გამო, გაეცანით მომზადებული პროფესიონალის მითითებებს და არა ვებსაიტს.

თქვენ შეგვიძლია გამოგვიგზავნოთ ელ.წერილი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ეს კომუნიკაცია, როგორც ადვოკატი-კლიენტის ურთიერთობის წამოწყება, ან სხვა პროფესიონალური ურთიერთობის წამოწყება, და ამიტომ კონტაქტი არ უნდა შეიცავდეს კონფიდენციალურ ან მგრძნობიარე მონაცემებს, რადგან თქვენი კომუნიკაცია არ განიხილება, როგორც პრივილეგირებული ან კონფიდენციალური.

7. სხვადასხვა.

მმართველი სამართალი

ეს შეთანხმება განიხილება, როგორც შესრულებული, ძალაში შესული და შესრულებული კალიფორნიის შტატში. შესაბამისად, იგი რეგულირდება და განიმარტება კალიფორნიის კანონების შესაბამისად, შეთანხმებებთან მიმართებაში, კანონის კონფლიქტის პრინციპების გათვალისწინების გარეშე.

Დავები

თქვენს მიერ მოქმედების ნებისმიერი მიზეზი, ჩემი ტრეფიკის ბლოგის ვებსაიტთან დაკავშირებით, უნდა დადგინდეს ქმედების მიზეზის გაჩენის შემდეგ ერთი (1) წლის განმავლობაში, ან მისი სამუდამო მოხსნა და აკრძალვა. ყველა მოქმედება ექვემდებარება ამ მომსახურების პირობებში და გამოყენების პირობებში მითითებულ შეზღუდვებს. ნებისმიერი იურიდიული პრეტენზია, რომელიც წარმოიშობა ან ეხება ამ მომსახურების პირობებსა და გამოყენების პირობებს ან ჩვენს ვებგვერდს, რომელიც მოიცავს ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევას და ჩვენს მიერ სხვა პრეტენზიებს, გადაწყდება კონფიდენციალურად სავალდებულო სავალდებულო არბიტრაჟის მეშვეობით ამერიკის საარბიტრაჟო ასოციაციის კომერციული საარბიტრაჟო წესების შესაბამისად. არბიტრაჟი ტარდება კალიფორნიაში. თითოეულ მხარეს ეკისრება საარბიტრაჟო მოსაკრებლისა და გაწეული ხარჯების ნახევარი და თითოეულ მხარეს ეკისრება საკუთარი საადვოკატო მოსაკრებელი. ყველა პრეტენზია უნდა იყოს საარბიტრაჟო ინდივიდუალური საფუძველზე და არ უნდა იყოს კონსოლიდირებული ნებისმიერ საარბიტრაჟო განხილვაში, ნებისმიერი სხვა მხარის სარჩელთან ან დაპირისპირებასთან ერთად.

მოდიფიკაცია

არც მხარეებს შორის ქცევის კურსი და არც ინდუსტრიული სავაჭრო პრაქტიკა არ იმოქმედებს ამ შეთანხმების ნებისმიერი დებულების შეცვლაზე.

დავალება

ჩვენს ვებსაიტს შეუძლია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები დაავალოს ნებისმიერ მხარეს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დროს, თქვენს შესახებ შეტყობინების გარეშე.

Contra Preferentum

ამ მომსახურების პირობებში და გამოყენების პირობებში გამოყენებული ენა განიმარტება მისი სამართლიანი მნიშვნელობის შესაბამისად და არა მკაცრად რომელიმე მხარის სასარგებლოდ. მშენებლობის ნებისმიერი წესი, რომლის თანახმადაც, ბუნდოვანი საკითხები უნდა გადაწყდეს შემდგენ მხარის მიმართ (ე.ი. „კონტრა პრეფერენციუმი“) არ გამოიყენება ამ მომსახურების პირობებისა და გამოყენების პირობების განმარტებისას, რადგან ხელშეკრულება განიმარტება, როგორც შეთანხმებული მხარეების ავტორია.

Severability

თუ ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი ნაწილი ბათილად ან ძალაში შედის, ეს ნაწილი უნდა იქნეს განმარტებული, რამდენადაც ეს შესაძლებელია შესაბამისობაში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, და მკაცრი მოქმედება ვრცელდება დანარჩენ ნაწილებზე, რათა ისინი დარჩეს მთელი ძალით და ძალაში.

ეს შეთანხმება ჭარბობს

რამდენადაც ჩვენს ვებ – გვერდზე ან მასთან დაკავშირებული რამ არის კონფლიქტში ან არ შეესაბამება ამ მომსახურების პირობებს და გამოყენების პირობებს, ამ მომსახურების პირობები და გამოყენების პირობები უპირატესობას ანიჭებს.

უარი

ჩვენი შეუსრულებლობის პირობები ამ მომსახურების პირობებში და გამოყენების პირობები არ ითვლება დებულების უარი თქვას და არც დებულების შესრულების უფლება.

ჩვენი უფლებები ამ მომსახურების პირობებში და გამოყენების პირობებში უნდა შენარჩუნდეს ამ შეთანხმების შეწყვეტა.

ნებისმიერი უფლება, რომელიც აქ პირდაპირ არ არის მინიჭებული, დაცულია ჩემი ტრეფიკის ბლოგისთვის.

შენიშვნა შეცვლის შესახებ: ისევე, როგორც ნებისმიერი ჩვენი ადმინისტრაციული და იურიდიული შეტყობინების გვერდი, ამ გვერდის შინაარსი შეიძლება და შეიცვლება დროთა განმავლობაში. შესაბამისად, ამ გვერდზე შეიძლება სხვაგვარად იკითხებოდეს, როგორც შენი შემდეგი ვიზიტი. ეს ცვლილებები აუცილებელია და ხორციელდება My Traffic Blog- ის მიერ, თქვენი და ჩვენი My Traffic Blog ვებსაიტის დასაცავად. თუ ეს გვერდი თქვენთვის მნიშვნელოვანია, ხშირად უნდა იმოწმებდეთ მას შემდეგ, რაც შეცვლილი შინაარსის შესახებ სხვა შეტყობინებას არ მიიღებთ ცვლილების ძალაში შესვლამდე ან მის შემდეგ.

საავტორო უფლებების გაფრთხილება: ამ ვებ – გვერდზე იურიდიული ცნობები და ადმინისტრაციული გვერდები, ადვოკატის მიერ, გულმოდგინედ არის შედგენილი. ჩვენ My Traffic Blog- ში გადავიხადეთ, რომ ამ იურიდიული შეტყობინებებისა და ადმინისტრაციული გვერდების გამოყენება My Traffic Blog- ზე გამოყენებული იქნას თქვენი და ჩვენი დაცვისთვის. ამ მასალის გამოყენება არ შეიძლება რაიმე ფორმით რაიმე მიზეზით და უნებართვო გამოყენება ხდება პოლიციის მიერ Copyscape– ს საშუალებით, დამრღვევების გამოსავლენად.

კითხვები / კომენტარები / შეშფოთება: თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამ გვერდის შინაარსთან დაკავშირებით, ან უბრალოდ გინდათ რომ დაგვიკავშირდეთ რაიმე სხვა მიზეზის გამო, ამის გაკეთება შეგიძლიათ ამ ბმულის საშუალებით: https://traffictoaffiliate.com

საოცარი ავტომატური ონლაინ შემოსავლის გენერატორი; ისწავლეთ შვილობილი მარკეტინგის თანამედროვე ტექნიკა და ერთდროულად მიიღეთ მოგება

Jasdeep' Solo რეკლამები